Sacs de rafia sense llaminar

ESPECIAL PER A :

Productes Químics, Productes Alimentaris, pinsos, farines, Fitosanitaris, Reciclatge, etc ...
Els sacs de ràfia de PP són teixits tubulars, de boca oberta amb plec cap a l'interior o amb tall tèrmic. Fons cosit .

Habitualment de color blanc , encara que podem oferir cotització d'altres colors segons les seves necessitats.
Aquests sacs, permeten la transpiració dels productes que continguin.

DIMENSIONS en cm:

Base: des de 30 a 60 cm
Altures: des de 46 a 120 cm
Si les nostres mides habituals no s ' adapten a les seves necessitats, podem oferir fabricació dels sacs complint també els seus requeriments i a les dimensions que podem realitzar.